Mind+More Psikolojik Danışmanlık

BLOG YAZILARI
Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz her şeyi hafızaya borçluyuz; düşüncelerimiz ve kavramlarımız onun eseridir; gündelik algılarımız ve hareketlerimiz bu kaynaktan gelir. Hafıza, varlığımıza ilişkin sayısız olguyu tek bir bütün içinde toplar ve vücudumuzun, maddenin çekimiyle bir arada tutulmadığında; bileşik atomlarına ayrılması gibi, bilincimiz de hafızanın bağlayıcı ve birleştirici gücü olmazsa, yaşadığımız saniyeler kadar parçaya ayrılır (Hering, 1920).Pass Teorisinin Ortaya Çıkış Nedeni

Geleneksel zeka testlerinin bilişsel süreçleri ayrıntılı olarak belirleyememe, bilişsel değerlendirmeleri akademik performansın etkisinden arındıramama ve eğitim çalışmalarında bireysel farklılıkları iyi tanımlayamama gibi eksikliklerini gidermek amacıyla günümüzde alternatif testler oluşturulmaktadır. Bilişsel Beceriler Nelerdir?

Bilişsel beceriler okulda ya da sınıfta edinilen beceriler değildir. Okulda öğrenilen beceriler matematik, tarih gibi konuları içeren akademik becerilerdir. Genellikle insanlar bilişsel beceri ve akademik becerinin aynı şey olduğunu sanıyorlar. Aslına bakılacak olursa aralarında  büyük farklılıklar var.

 


Copyright Mind+More 2018. Tüm hakları saklıdır.