HomeBlogDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuYazı Yazmak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için Neden Bu Kadar Zor?

Yazı Yazmak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar için Neden Bu Kadar Zor?

Eğer Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) “dikkat” ile ilgiliyse çocuğum neden okuma, yazma ve matematik konularında bu kadar zorlanıyor?

Bu sorunun en basit cevabı DEHB’nin dikkat ve odaktan çok daha fazlası olduğu ve nadiren tek başına varlık gösterdiğidir. Aslında, DEHB tanılı çocukların yarısından fazlasında ayrıca öğrenme güçlüğü veya davranış sorunları da mevcuttur.

Davranış bozuklukları genellikle öğrenme problemlerini maskelemektedir veya karmaşıklaştırmaktadır. Çocuğunuzun öğretmeninden bu durum ile ilgili zaten telefon alıyorsanız, çocuğunuzun davranışlarının veya organizasyon sorunlarının tanı konmamış bir öğrenme bozukluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için uygun bir İşlevsel Davranış Değerlendirmesi yapılması önerilmektedir.

DEHB ile öğrenme ve davranış problemleri arasındaki örtüşme neden bu kadar fazla?

Her şey aslında çocuğun yürütücü işlevlerine kadar uzanıyor. Öğrencinin çalışma belleğindeki en ufak bir problem, okuduğunu anlamasını ve yeni bilgileri var olan bilgilerle ilişkilendirmesini ciddi oranda etkiler.

Matematik dersinde problemleri yorumlarken çocuğunuz denklemleri, şekilleri ve teorileri çalışma belleğinde depolamak zorundadır. Yazılı dil, çocuğunuzun hali hazırdaki zayıf yürütme işlevlerini zorlayan, karmaşık bir dizi görev içerir. Çocuk ilk olarak yapacağı görevin bölüm ve yönergelerini anlamak zorundadır. Daha sonra, yazma için kaynakları ve materyalleri toplaması gerekir. Daha sonra ne söyleyeceğini planlamak ve düşüncelerini mantıklı parçalara bölmek zorundadır. Ve en nihayetinde bir de mücadele etmesi gereken ince motor becerileri bulunmaktadır.

DEHB tanısı almış olan birçok çocuk işlemleme, ince motor ve görsel motor entegrasyonunda zorluklar yaşar. Bu, çocuğunuzun yanlış yorumlayabileceği; geçmişi atlama veya genellikle görsel veya sözlü bilgileri anlayamayacağı anlamına gelir. Küçük bir çocuk olarak, mektup yazma konusunda satırların içinde kalma ve sayfa düzenleme konusunda sorun yaşayabilir. Çoklu yönergeleri anlamakta zorluk çekebilir. Çocuğunuz bu becerilerin tümüne akademik gelişimi boyunca ihtiyaç duyacaktır.

Çocuğum için öğrenme güçlüğü değerlendirmesine ne zaman başvurmalıyım?
  • Yazdığından daha hızlı düşünüyorsa
  • Size bilgileri söyleyebiliyor, ancak kağıda yazma konusunda sıkıntı yaşıyorsa
  • İki paragrafı yüksek sesle okumasına rağmen içerikle ilgili hiçbir soruyu cevaplayamıyorsa
  • Dün bir problemi yapabilirken şimdi ne yapacağını hatırlamakta zorlanıyorsa

Birçok aile, çocuklarının verilen yönergeleri kaçırdıklarına yönelik bilgi verirler. Bu çocuklar genelde zamanın dışında kalmış, dışlanmış ya da akranlarıyla geçinmekte zorlanan çocuklardır. Bu sebeple zihinleri akademik işlerle değil, sosyal kaygılarla ve hayal kırıklıklarıyla meşguldür. DEHB tanısı almış olan birçok çocuk endişeli, mükemmeliyetçi ve akademik görev ve sorumluluklarda dikkati kolay dağılan çocuklardır. Ayrıca, bu çocukların bazıları çok yeteneklidir ancak uygunsuz davranış veya düşük performans nedeniyle düşük seviyeli gruplara yerleştirilmiştir. Bu çocuklar hızla sıkılırlar ve kötü davranış döngüsü yeniden başlar.

İPUÇLARI
  1. Çocuğunuzun bilgileri nasıl işlediğini anlamak için kapsamlı bir bilişsel değerlendirmeye tabi tutulduğundan emin olun.
  2. Çocuğunuzun fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi tüm müfredat alanlarında nasıl performans gösterdiğine bakarak derinlemesine, müfredat tabanlı okuma, yazma ve matematik değerlendirmesi edinin.
  3. Teknolojiyi keşfedin! Teknoloji çoklu algıyı harekete geçirirken son zamanlarda yazı ve imlayı da destekliyor. Ayrıca bir çok atık kağıttan da kurtulur ve kağıt israfına son vermiş olursunuz.
  4. Çocuğunuzun işi bitirmekte zorlandığı için alt düzey gruplarda olma eğilimine direnç gösterin.

Mind+More ile Zihinsel Gücünüzü Keşfedin!