Mind+More Psikolojik Danışmanlık

BLOG YAZILARI
“Bireyin kendisinin veya bir yakınının ölüm, şiddet, yaralanma ya da cinsel şiddet gibi travmatik olaylara maruz kalması ya da kişinin bu olaylara tanık olması sonucu oluşan duygusal stres.” Bu tanım birçok kaynakta “travma”nın karşılığı olarak verilmektedir. Gerçek hayatta ise travma bu kadar mekanik ve duygudan uzak değildir. 

Çocukluk Çağında Depresyon

1970’lere kadar çocukluk çağı depresyonu klinik bir rahatsızlık olarak görülmüyordu. Anneden ayrılan çocukların  mutsuzluk, içe kapanıklık belirtileri göstermesiyle ilgili çalışmalarda bulunan John Bowlby, çocukluk çağı depresyonunun varlığının düşünülmeye başlanmasını sağlayan önemli bir isimdir.SINAV KAYGISI

Sınav kaygısı, kişinin bilgi ve becerilerinin değerlendirileceği durumlarda yaşadığı ve işlevselliği bozan anksiyete şeklinde tanımlanabilir. Sınav kaygısı öğrenilen bir bilginin sınav esnasında etkin şekilde kullanılmasını engeller ve başarının düşmesine ve bir çok problemin ortaya çıkmasına sebep olur.

 stres ve başa çıkma

Psikolojik Stres Teorisi’ne göre stres, kişinin çevresi ile olan etkileşimi süresince var olan uyumunun tehlikeye girmesi, var olan kaynakların zorlanması ya da çevre taleplerinin kişinin kaynaklarını aşması durumunda ortaya çıkar. Stres, sıkıntı ve gerginlik yaratan durumlarda hissedilen bir duygu değil, yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli bir adaptasyon sürecidir. Yaşamdaki değişikliklere adapte olmak için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır.


Copyright Mind+More 2018. Tüm hakları saklıdır.