Hizmetlerimiz

Bilişsel Beceri Çalışmaları

Çocukluk çağından sonra beyin gelişiminin sona erdiği inancının yanlış olduğu artık bilinmekte. Gerçek ise, yeni bir bilgi öğrenerek ya da yeni bir beceri kazanarak beynimizin yapısını hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak sürekli olarak değiştiriyoruz.

NASIL ÖĞRENİYORUZ?

Her bir bilişsel becerimizin yeni bilgilerin öğrenilmesinde önemli rolü vardır. Bu yüzden, bilişsel becerilerimizden sadece bir tanesinin bile zayıf olması durumunda, bilgiyi kavramamız, tutmamız ya da bu bilgiyi kullanmamız etkilenir. Öğrenme güçlüklerinin çoğu bir veya birden fazla bilişsel becerinin zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.Bilişsel beceri eğitimi ile bütün bu soruların altında yatan zayıf bilişsel beceriler geliştirilerek bilginin daha kolay ve doğru şekilde işlenmesi sağlanır. Bilişsel beceri eğitimi ile yeni bir bilginin öğrenilmesi sağlanmaz. Hedef yeni bir bilgi öğrenirken gerekli olan bilişsel becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.Bilişsel becerilerin nelerdir  ve bu becerilerin zayıf olması durumunda nelerin olabilir?

Uzun Süreli Dikkat

Ne işe yarar: Yapılan işe uzun süreli odaklanabilmeyi sağlar. Planlanan bir aktiviteyi bitirmek, işleri sırasına uygun yapabilmek uzun süreli dikkat gerektirir.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Başlanan işler bitirilemez, bir işten diğer işe atlanır. Uzun süreli dikkatimiz yeterli düzeyde olmadığı zaman dikkat dağıtıcı uyaranlardan daha kolay etkilenir ve dikkatimizi kaybederiz.

Seçici Dikkat

Ne işe yarar: Seçici dikkat ortamda dikkat dağıtıcı etkenler olsa bile bir işe odaklanabilmeyi sağlar. Dikkat sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu yüzden seçici dikkati bize önemsiz detaylara takılmadan gerçekten önemli olana odaklanabilmemizi sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Dikkat kolayca dağılır. Önemsiz detayları görmezden gelemediğimiz için bizim için asıl önemli olan şeylere odaklanamayız.

Bölünmüş Dikkat

Ne işe yarar: Eş zamanlı olarak iki veya daha fazla durumun gerekliliklerine cevap verebilme becerisidir. Aynı anda iki işi yapabilmeyi sağlar. Örneğin telefonda konuşurken aynı zamanda internette dolaşabilmemizi sağlayan bölünmüş dikkatimizdir.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Birden fazla işi aynı anda  yaparken zorlanma ya da sıkça hata yapma.

Uzun Süreli Hafıza

Ne işe yarar: Geçmişte depolanan bilginin geri çağrılmasıdır. Bilginin sürekli olarak saklanmasını sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: İsimleri unutma, testlerde düşük performans gösterme, bildiği şeyleri kolayca unutma.

Kısa Süreli Hafıza

Ne işe yarar: Algılama yoluyla gelen bilgi kısa süreli hafızaya gelir ve çok sınırlı bir miktarı tutulur. Bu şekilde duyu organlarından gelen bilginin bir kere kullanılmak üzere saklanması sağlanır.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Bir işi yaparken yönergeleri tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı duyma, birden fazla yönergeyi takip etmede zorlanma, konuşulanları daha konuşma devam ederken unutma.

Mantık Ve Akıl Yürütme

Ne işe yarar: Bir problemi nasıl çözeceğimize karar vermemizi, eldeki verilerden bir sonuca ulaşmamızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Bir işi yaparken bir sonraki adımda ne yapacağını karar verememek, düşük matematik performansı, bir problemle karşılaştığında kendini çıkmazda ve bunalmış hissetmek.

İşitsel İşlemleme

Ne işe yarar: Sesleri analiz etmemize, birleştirmemize ve parçalara ayırmamıza yarar. Bu sayede duyduğumuz sesler arasındaki farkları ayırt edebiliriz.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Okumayı öğrenmede zorlanma, akıcı okuyamama ve okuduğunu anlayamama, dil ile ilgili sorunlar.

Görsel İşlemleme

Ne işe yarar: Görsel imajlar üzerinden düşünebilmemizi, görsel bilgiyi yorumlamamızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Okuduğunu anlayamamam, henüz okuduğu şeyi hatırlayamama, yönergeleri takip etmede zorluk yaşama, harita okuyamama, matematik problemi çözerken zorlanma.

İşlemleme Hızı

Ne işe yarar: Dışarıdan gelen bilgiyi alma, anlamlandırma ve yanıt verme hızıdır.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: İşte ya da okulda bitirmemiz gereken işleri uzun zamanda bitirme, bir grup içerisinde genellikle çalışmayı en son bitirme, çoğu görevi zor bulma ve yapmaktan kaçınma, bir konuşmayı sürdürmede zorlanma.

Biliyor musunuz?
  • Tüm yaşamımız boyunca beynimiz kendini yenileme ve geliştirme potansiyeline sahiptir.
  • Beynimiz vücudumuzdaki diğer kaslardan farklı değildir; kullandığımız zaman gelişir, kullanmadığımızda zayıflar.
  • Bilişsel becerilerimiz nasıl düşündüğümüzü, okuduğumuzu, öğrendiğimizi, hatırladığımızı, dikkatimizi yönlendirdiğimizi belirleyen becerilerimizdir.


NASIL ÖĞRENİYORUZ?

Her bir bilişsel becerimizin yeni bilgilerin öğrenilmesinde önemli rolü vardır. Bu yüzden, bilişsel becerilerimizden sadece bir tanesinin bile zayıf olması durumunda, bilgiyi kavramamız, tutmamız ya da bu bilgiyi kullanmamız etkilenir. Öğrenme güçlüklerinin çoğu bir veya birden fazla bilişsel becerinin zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.Bilişsel beceri eğitimi ile bütün bu soruların altında yatan zayıf bilişsel beceriler geliştirilerek bilginin daha kolay ve doğru şekilde işlenmesi sağlanır. Bilişsel beceri eğitimi ile yeni bir bilginin öğrenilmesi sağlanmaz. Hedef yeni bir bilgi öğrenirken gerekli olan bilişsel becerilerin geliştirilmesini sağlamaktır.Bilişsel becerilerin nelerdir  ve bu becerilerin zayıf olması durumunda nelerin olabilir?

Uzun Süreli Dikkat

Ne işe yarar: Yapılan işe uzun süreli odaklanabilmeyi sağlar. Planlanan bir aktiviteyi bitirmek, işleri sırasına uygun yapabilmek uzun süreli dikkat gerektirir.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Başlanan işler bitirilemez, bir işten diğer işe atlanır. Uzun süreli dikkatimiz yeterli düzeyde olmadığı zaman dikkat dağıtıcı uyaranlardan daha kolay etkilenir ve dikkatimizi kaybederiz.

Seçici Dikkat

Ne işe yarar: Seçici dikkat ortamda dikkat dağıtıcı etkenler olsa bile bir işe odaklanabilmeyi sağlar. Dikkat sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu yüzden seçici dikkati bize önemsiz detaylara takılmadan gerçekten önemli olana odaklanabilmemizi sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Dikkat kolayca dağılır. Önemsiz detayları görmezden gelemediğimiz için bizim için asıl önemli olan şeylere odaklanamayız.

Bölünmüş Dikkat

Ne işe yarar: Eş zamanlı olarak iki veya daha fazla durumun gerekliliklerine cevap verebilme becerisidir. Aynı anda iki işi yapabilmeyi sağlar. Örneğin telefonda konuşurken aynı zamanda internette dolaşabilmemizi sağlayan bölünmüş dikkatimizdir.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Birden fazla işi aynı anda  yaparken zorlanma ya da sıkça hata yapma.

Uzun Süreli Hafıza

Ne işe yarar: Geçmişte depolanan bilginin geri çağrılmasıdır. Bilginin sürekli olarak saklanmasını sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: İsimleri unutma, testlerde düşük performans gösterme, bildiği şeyleri kolayca unutma.

Kısa Süreli Hafıza

Ne işe yarar: Algılama yoluyla gelen bilgi kısa süreli hafızaya gelir ve çok sınırlı bir miktarı tutulur. Bu şekilde duyu organlarından gelen bilginin bir kere kullanılmak üzere saklanması sağlanır.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Bir işi yaparken yönergeleri tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı duyma, birden fazla yönergeyi takip etmede zorlanma, konuşulanları daha konuşma devam ederken unutma.

Mantık Ve Akıl Yürütme

Ne işe yarar: Bir problemi nasıl çözeceğimize karar vermemizi, eldeki verilerden bir sonuca ulaşmamızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Bir işi yaparken bir sonraki adımda ne yapacağını karar verememek, düşük matematik performansı, bir problemle karşılaştığında kendini çıkmazda ve bunalmış hissetmek.

İşitsel İşlemleme

Ne işe yarar: Sesleri analiz etmemize, birleştirmemize ve parçalara ayırmamıza yarar. Bu sayede duyduğumuz sesler arasındaki farkları ayırt edebiliriz.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Okumayı öğrenmede zorlanma, akıcı okuyamama ve okuduğunu anlayamama, dil ile ilgili sorunlar.

Görsel İşlemleme

Ne işe yarar: Görsel imajlar üzerinden düşünebilmemizi, görsel bilgiyi yorumlamamızı sağlar.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: Okuduğunu anlayamamam, henüz okuduğu şeyi hatırlayamama, yönergeleri takip etmede zorluk yaşama, harita okuyamama, matematik problemi çözerken zorlanma.

İşlemleme Hızı

Ne işe yarar: Dışarıdan gelen bilgiyi alma, anlamlandırma ve yanıt verme hızıdır.

Bu beceri zayıf olduğunda yaşanan problemler: İşte ya da okulda bitirmemiz gereken işleri uzun zamanda bitirme, bir grup içerisinde genellikle çalışmayı en son bitirme, çoğu görevi zor bulma ve yapmaktan kaçınma, bir konuşmayı sürdürmede zorlanma.

Biliyor musunuz?
  • Tüm yaşamımız boyunca beynimiz kendini yenileme ve geliştirme potansiyeline sahiptir.
  • Beynimiz vücudumuzdaki diğer kaslardan farklı değildir; kullandığımız zaman gelişir, kullanmadığımızda zayıflar.
  • Bilişsel becerilerimiz nasıl düşündüğümüzü, okuduğumuzu, öğrendiğimizi, hatırladığımızı, dikkatimizi yönlendirdiğimizi belirleyen becerilerimizdir.Bir de onlardan dinleyin…

SİZDEN GELENLER


Bilişsel Beceri Çalışması ile öğrencilerin çok yönlü bir gelişim kaydettiğini gözlemledim. Bilişsel alanda dürtü kontrollerinin geliştiğini, sosyal alanda ise birebir bir gönüllü ile çalışmaları ve iletişim oyunları sayesinde iletişim becerilerinin geliştiğini gözlemledim.


Muazzez Yıldırım


Bu çalışma sayesinde bir şeyleri yapabildiklerini fark eden öğrencilerin özgüvenleri artıyor. Birebir ilgili gören öğrenciler değerli ve önemli olduklarını, başarabiliyor olduklarını yaşayarak öğreniyor. Bilişsel anlamda gelişiyor ve daha esnek oluyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp oyunu kaldırma görevleri olduğu için iletişim ve sorumluluk alma becerileri gelişiyor.


Gülay Bahar


Yaptığımız çalışmalarda en büyük değişimi sosyal alanda gördüm. Çalışmaya başladığımızda çok az konuşan, çekingen, sorulara kısa cevaplar veren çocukların zamanla açıldığını ve rahatladığını gördüm.


Zeynep Mutlu


Çalıştığım öğrencilerin zaman içinde konsantrasyonları gelişti. Ayrıca davranışlarını zamanla daha kolay bir şekilde kontrol edebildiklerini gözlemledim.


Selin Çulcuoğlu


Projenin başında bazı egzersizlerde zorlanan öğrencilerin seanslar ilerledikçe daha iyi performans gösterdiklerini gördüğümde çalışmanın işe yaradığını fark ettim. Çalışma öğrencilere sadece bilişsel anlamda değil duygusal anlamda da fayda sağladı. Bir gönüllü ile birebir çalışıyor olmanın öğrencilerin kendisini özel hissetmesi gibi olumlu etkileri oldu.


Fatma Korhan


Çalıştığım öğrencinin zamanla dikkatini daha kolay toplamaya ve hemen pes etmeden çalışmasını sürdürmeye başladığını gördüm.


Büşra Muslu


Copyright MindandMore 2018. Tüm hakları saklıdır.