Hizmetlerimiz

Çocuklar İçin Bilişsel Beceri Çalışması

Çocukluk çağından sonra beyin gelişiminin sona erdiği inancının yanlış olduğu artık bilinmekte. Gerçek ise, yeni bir bilgi öğrenerek ya da yeni bir beceri kazanarak beynimizin yapısını hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak sürekli olarak değiştiriyoruz.

Çocuklar İçin Bilişsel Beceri Çalışması

Bilişsel Beceri Çalışması, dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğünün destekleyici tedavi sürecinde ya da akademik performansı arttırıcı, öğrencilerin ders çalışmasını, ödev yapmasını, sınavlara hazırlanmasını destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Amaç, bilişsel becerilerin yetersizliğinden kaynaklanan duygusal, akademik ve sosyal problemlerin üstesinden gelmektedir. 

Çocuklarda sık görülen ve bilişsel beceri çalışması ile üstesinden gelinebilen problemler

 • Dikkatini sürdürmede zorlanma
 • Yaptığı işi uzun sürede bitirme
 • Okuduğunu anlayamama
 • Dinlediği şeyleri unutma ve tekrar dinleme ihtiyacı hissetme
 • Zayıf yer yön duygusu ve harita okuyamama
 • Anlatılan hikayeleri ya da şakaları anlayamama
 • Günlük aktivitelerini planlamada zorlanma
 • Yazı yazarken sık yazım hatası yapma
 • Yapboz, satranç gibi oyunları zor bulma, yapmaktan kaçınma
 • Düşüncelerini ve eşyalarını organize edememe
 • Uzun süreli zihinsel efor gerektiren işlerden kaçınma
 • Birbirine benzer kelimeleri yanlış okuma
 • Dürtüsel davranma


Çocuklar için Bireysel Bilişsel Beceri Çalışması

Bilişsel Beceri Çalışması, dikkat eksikliği ya da öğrenme güçlüğünün destekleyici tedavi sürecinde ya da akademik performansı arttırıcı, öğrencilerin ders çalışmasını, ödev yapmasını, sınavlara hazırlanmasını destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Amaç, bilişsel becerilerin yetersizliğinden kaynaklanan duygusal, akademik ve sosyal problemlerin üstesinden gelmektedir. 

Çocuklarda sık görülen ve bilişsel beceri çalışması ile üstesinden gelinebilen problemler

 • Dikkatini sürdürmede zorlanma
 • Yaptığı işi uzun sürede bitirme
 • Okuduğunu anlayamama
 • Dinlediği şeyleri unutma ve tekrar dinleme ihtiyacı hissetme
 • Zayıf yer yön duygusu ve harita okuyamama
 • Anlatılan hikayeleri ya da şakaları anlayamama
 • Günlük aktivitelerini planlamada zorlanma
 • Yazı yazarken sık yazım hatası yapma
 • Yapboz, satranç gibi oyunları zor bulma, yapmaktan kaçınma
 • Düşüncelerini ve eşyalarını organize edememe
 • Uzun süreli zihinsel efor gerektiren işlerden kaçınma
 • Birbirine benzer kelimeleri yanlış okuma
 • Dürtüsel davranmaBir de onlardan dinleyin…

SİZDEN GELENLER


Bilişsel Beceri Çalışması ile öğrencilerin çok yönlü bir gelişim kaydettiğini gözlemledim. Bilişsel alanda dürtü kontrollerinin geliştiğini, sosyal alanda ise birebir bir gönüllü ile çalışmaları ve iletişim oyunları sayesinde iletişim becerilerinin geliştiğini gözlemledim.


Muazzez Yıldırım


Bu çalışma sayesinde bir şeyleri yapabildiklerini fark eden öğrencilerin özgüvenleri artıyor. Birebir ilgili gören öğrenciler değerli ve önemli olduklarını, başarabiliyor olduklarını yaşayarak öğreniyor. Bilişsel anlamda gelişiyor ve daha esnek oluyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp oyunu kaldırma görevleri olduğu için iletişim ve sorumluluk alma becerileri gelişiyor.


Gülay Bahar


Yaptığımız çalışmalarda en büyük değişimi sosyal alanda gördüm. Çalışmaya başladığımızda çok az konuşan, çekingen, sorulara kısa cevaplar veren çocukların zamanla açıldığını ve rahatladığını gördüm.


Zeynep Mutlu


Çalıştığım öğrencilerin zaman içinde konsantrasyonları gelişti. Ayrıca davranışlarını zamanla daha kolay bir şekilde kontrol edebildiklerini gözlemledim.


Selin Çulcuoğlu


Projenin başında bazı egzersizlerde zorlanan öğrencilerin seanslar ilerledikçe daha iyi performans gösterdiklerini gördüğümde çalışmanın işe yaradığını fark ettim. Çalışma öğrencilere sadece bilişsel anlamda değil duygusal anlamda da fayda sağladı. Bir gönüllü ile birebir çalışıyor olmanın öğrencilerin kendisini özel hissetmesi gibi olumlu etkileri oldu.


Fatma Korhan


Çalıştığım öğrencinin zamanla dikkatini daha kolay toplamaya ve hemen pes etmeden çalışmasını sürdürmeye başladığını gördüm.


Büşra Muslu


Copyright MindandMore 2018. Tüm hakları saklıdır.