Hizmetlerimiz

Bilişsel Beceri Çalışmaları

Çocukluk çağından sonra beyin gelişiminin sona erdiği inancının yanlış olduğu artık bilinmekte. Gerçek ise, yeni bir bilgi öğrenerek ya da yeni bir beceri kazanarak beynimizin yapısını hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak sürekli olarak değiştiriyoruz.

Bilişsel Beceriler okurken, hatırlarken, öğrenirken ve daha birçok alanda beynimizin kullandığı temel becerilerdir. Beyin  günlük hayatta, okulda, iş yaşamında yani hayatın her alanında bu becerileri kullanarak dışarıdan gelen bilgileri ele alır ve işler. Okuldaki, işteki ya da sosyal yaşamdaki performansımız, beynimizin gelen bilgileri nasıl ele aldığına ve bu bilgiyi nasıl kullandığına bağlıdır.  Yani dışarıdan gelen bilgileri kullanabilme gücümüzü, bilişsel becerilerimiz belirler. Düşünme Okuma Öğrenme Hatırlama Canlandırma Bilişsel Becerilerimiz Sayesinde Gerçekleşir.Bilişsel becerilerimizi bir çarkın dişlileri olarak düşünebiliriz. Bu dişliler beraber çalışarak ortak bir performans sergilerler. Bu çarkın dişlilerinden, yani bilişsel becerilerimizden bir veya birkaçı yeterli şekilde çalışmadığı zaman, yeni şeyler öğrenmek, problem çözmek, zorlu zihinsel aktivitelerin üstesinden gelmek zorlaşır. Çünkü beyin bir bütün olarak çalışır ve bir performans sergilerken bir çok bilişsel beceriye aynı anda ihtiyaç duyar.Her bir bilişsel becerinin yeni bilginin işlenmesinde önemli rolü vardır. Bu yüzden, bilişsel becerilerimizden sadece bir tanesinin bile zayıf olması durumunda, bilgiyi kavramamız, aklımızda tutmamız ya da bu bilgiyi kullanmamız zorlaşır.


Bilişsel becerilerimiz, dikkat, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, mantık ve akıl yürütme, işitsel işlemleme, görsel işlemleme ve hızdır. Bilişsel Beceriler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.


Bilişsel Beceriler okurken, hatırlarken, öğrenirken ve daha birçok alanda beynimizin kullandığı temel becerilerdir. Beyin  günlük hayatta, okulda, iş yaşamında yani hayatın her alanında bu becerileri kullanarak dışarıdan gelen bilgileri ele alır ve işler. Okuldaki, işteki ya da sosyal yaşamdaki performansımız, beynimizin gelen bilgileri nasıl ele aldığına ve bu bilgiyi nasıl kullandığına bağlıdır.  Yani dışarıdan gelen bilgileri kullanabilme gücümüzü, bilişsel becerilerimiz belirler. Düşünme Okuma Öğrenme Hatırlama Canlandırma Bilişsel Becerilerimiz Sayesinde Gerçekleşir.Bilişsel becerilerimizi bir çarkın dişlileri olarak düşünebiliriz. Bu dişliler beraber çalışarak ortak bir performans sergilerler. Bu çarkın dişlilerinden, yani bilişsel becerilerimizden bir veya birkaçı yeterli şekilde çalışmadığı zaman, yeni şeyler öğrenmek, problem çözmek, zorlu zihinsel aktivitelerin üstesinden gelmek zorlaşır. Çünkü beyin bir bütün olarak çalışır ve bir performans sergilerken bir çok bilişsel beceriye aynı anda ihtiyaç duyar.Her bir bilişsel becerinin yeni bilginin işlenmesinde önemli rolü vardır. Bu yüzden, bilişsel becerilerimizden sadece bir tanesinin bile zayıf olması durumunda, bilgiyi kavramamız, aklımızda tutmamız ya da bu bilgiyi kullanmamız zorlaşır.


Bilişsel becerilerimiz, dikkat, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza, mantık ve akıl yürütme, işitsel işlemleme, görsel işlemleme ve hızdır. Bilişsel Beceriler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.Bir de onlardan dinleyin…

SİZDEN GELENLER


Bilişsel Beceri Çalışması ile öğrencilerin çok yönlü bir gelişim kaydettiğini gözlemledim. Bilişsel alanda dürtü kontrollerinin geliştiğini, sosyal alanda ise birebir bir gönüllü ile çalışmaları ve iletişim oyunları sayesinde iletişim becerilerinin geliştiğini gözlemledim.


Muazzez Yıldırım


Bu çalışma sayesinde bir şeyleri yapabildiklerini fark eden öğrencilerin özgüvenleri artıyor. Birebir ilgili gören öğrenciler değerli ve önemli olduklarını, başarabiliyor olduklarını yaşayarak öğreniyor. Bilişsel anlamda gelişiyor ve daha esnek oluyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp oyunu kaldırma görevleri olduğu için iletişim ve sorumluluk alma becerileri gelişiyor.


Gülay Bahar


Yaptığımız çalışmalarda en büyük değişimi sosyal alanda gördüm. Çalışmaya başladığımızda çok az konuşan, çekingen, sorulara kısa cevaplar veren çocukların zamanla açıldığını ve rahatladığını gördüm.


Zeynep Mutlu


Çalıştığım öğrencilerin zaman içinde konsantrasyonları gelişti. Ayrıca davranışlarını zamanla daha kolay bir şekilde kontrol edebildiklerini gözlemledim.


Selin Çulcuoğlu


Projenin başında bazı egzersizlerde zorlanan öğrencilerin seanslar ilerledikçe daha iyi performans gösterdiklerini gördüğümde çalışmanın işe yaradığını fark ettim. Çalışma öğrencilere sadece bilişsel anlamda değil duygusal anlamda da fayda sağladı. Bir gönüllü ile birebir çalışıyor olmanın öğrencilerin kendisini özel hissetmesi gibi olumlu etkileri oldu.


Fatma Korhan


Çalıştığım öğrencinin zamanla dikkatini daha kolay toplamaya ve hemen pes etmeden çalışmasını sürdürmeye başladığını gördüm.


Büşra Muslu


Copyright MindandMore 2018. Tüm hakları saklıdır.